EEN CULTUUR VAN LOYALITEIT EN EENSGEZINDHEID

Kort curriculum vitae GEERT DALES

Ik ben geboren op 5 maart 1952 in Doetinchem (Gelderland). Na de lagere school ging ik naar de HBS te Aalten en haalde daar in 1969 mijn diploma. Vervolgens studeerde ik in Groningen rechten en promoveerde in 1982 op een proefschrift over nut en noodzaak van internationale overeenkomsten voor de stabilisatie van grondstoffenprijzen. 

Intussen vervulde ik mijn dienstplicht als voorzitter van de dienstplichtigenbond AVNM. Daarna werkte ik bij het Ministerie van Buitenlandse zaken als diplomaat. Ik had functies in Den Haag, Brussel en Boedapest. In de jaren '90 was ik negen jaar lang directeur van het landelijke Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst (nu 'Mondriaan Fonds') te Amsterdam. 

In 1998 werd ik lid van de gemeenteraad van Amsterdam voor de VVD. In 2000 wethouder van o.m. Financiën, Personeel en Organisatie en Sport. In 2001/2002 was de afronding van de aanbesteding voor het project Noord-Zuidlijn onderdeel van mijn portefeuille. 

In 2004 volgde de benoeming tot burgemeester van Leeuwarden. Tot eind 2010 was ik vervolgens voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Inholland en lid van het CvB van Universiteit Nijenrode. 

Naast deze functies heb ik een lange reeks bestuurlijke en toezichthoudende functies vervuld in de sfeer van kunst en cultuur, media, zorg, openbare orde, openbaar bestuur en sport. Tot 2013 was ik vice-voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur, een adviesorgaan van de regering en het Parlement. Verder trad ik op als (gast-)docent.

Momenteel werk ik aan twee boeken, probeer ik een betere pianist te worden en ben ik de hoofdverantwoordelijke voor de huishouding die ik al bijna 27 jaar deel met mijn partner Rinze, die een drukke baan heeft bij het Rode Kruis.  Hij houdt van tuinieren, ik van stofzuigen. Wij hebben geen hond of poes, wel twee cavia's. Wij wonen in Hoofddorp.


50PLUS

Zo'n anderhalf jaar geleden werd ik lid van 50PLUS. Om inhoudelijke redenen. De partij heeft van het pensioen (en AOW-)vraagstuk terecht een 'unique selling point' gemaakt. Inkomenszekerheid op langere termijn voor iedereen is de basis voor een stabiel, zorgeloos leven. Zodat mensen hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen en inzetten voor de samenleving. Ook makkelijk toegankelijke zorg tegen een redelijke prijs, goede en levensloopbestendige huisvesting en bestrijding van eenzaamheid zijn belangrijke thema's waar 50PLUS standpunten heeft die ik graag onderschrijf. Alles wat voor 50plussers van belang is, is dat ook voor jongeren. Die worden immers ooit ook oud. De partij moet zich er ook voor inzetten dat die boodschap overkomt op jongere generaties. Oud en jong staan niet tegenover elkaar. Solidariteit tussen generaties is een voorwaarde voor een succesvolle samenleving. 


Kandidaat-voorzitter

Nadat ik enige tijd lid van 50PLUS was kreeg ik het verzoek om hier en daar mee te helpen bij activiteiten van de partij. Handen uit de mouwen dus. Zo was ik lid van de selectiecommissie voor nieuwe gemeenteraadsleden in o.a. Amsterdam. Daar haalde de partij geen raadszetel, maar wel twee zetels in de Stadsdeelcommissies (Nieuw-West en Zuidoost). 50PLUS heeft nu dus ook voet aan de grond in de hoofdstad. Verder heb ik me ingezet om een nieuw bestuur voor de provinciale afdeling Noord-Holland te vormen. Daarvoor is inmiddels een lijst capabele personen gevormd en kan de provinciale ledenvergadering er binnenkort over besluiten. 

Intussen leerde ik steeds meer partijgenoten kennen en kwam de vraag of ik bestuurlijk actief zou willen worden. In het zicht van de ALV van 26 mei a.s. werd dit vervolgens toegespitst op het landelijk voorzitterschap. Het verzoek mij te kandideren kwam van diverse kanten. Ik heb er flink over nagedacht, want waarom zou ik?  Mijn leven kenmerkt zich momenteel door een grote vrijheid, ontspannenheid, rust en zorgeloosheid. Dat is ook wel eens anders geweest! In een recent interview in Het Parool en de Leeuwarder Courant heb ik daarover uitgebreid verteld (zie de links). De functie van partijvoorzitter kost veel tijd en levert doorgaans weinig waardering op. Ik zit in de levensfase waarin ik nog van alles kan en ook wil, maar niks hoef. Geen banen, geen posities, geen toeters en bellen. 

Maar als er van meerdere kanten heel serieus en onderbouwd met argumenten een beroep op je wordt gedaan schept dat de verplichting er tenminste over na te denken. Ik heb er met een aantal partijgenoten over gesproken. Niet alleen in 'Haagse kringen' maar ook daarbuiten. Met oudgedienden en recenter toegetreden leden. Uiteindelijk heb ik de knoop doorgehakt en mij, net als anderen, via een motivatiebrief en een gesprek met een commissie  gekandideerd. Naast de voordracht die via het Hoofdbestuur is gepubliceerd heb ik ook een reeks ondersteunende verklaringen aan de partijorganisatie verstrekt. Mijn motivatie is enthousiasme om mee te helpen het enorme potentieel van 50PLUS te ontsluiten. Er ligt zoveel terrein braak, gelet op de omvang van onze primaire doelgroep en de opstelling van andere politieke partijen. Vijftig procent van de kiesgerechtigden bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 was 50+. Ruim een kwart was 65+. Wij kregen 3% van de stemmen, zo'n 325.000. Een mooi resultaat, maar er is ruimte voor meer!

Om de partij te laten groeien is interne rust, stabiliteit en continuiteit een eerste vereiste. Als relatief 'jong' lid ben ik geen onderdeel van welke partijgeschiedenis dan ook. Wellicht kan ik mede om die reden een goede bijdrage leveren om de partij verder uit te bouwen. Een partij waar mensen graag lid van worden en trots op zijn. Waar leden actief worden betrokken bij de politieke meningsvorming en standpuntbepaling. Een partij die onze volksvertegenwoordigers in de gemeenteraden, waterschappen, Staten en het Parlement goed ondersteunt zodat ze onze idealen kunnen realiseren. Er zal hard moeten worden gewerkt, maar het is voor een goede zaak.  Voor de groei en bloei van een professioneel georganiseerde politieke partij waar de leden zich bij betrokken voelen. Een partij die gekenmerkt wordt door een cultuur van loyaliteit en eensgezindheid. 


Berichten kunt u sturen aan:  vooritter@50pluspartij.nl